Nina Smolarz

NINA SMOLARZ (1943–2014)
Fotografka. Dziennikarka. Kuratorka
Kalendarium online

Pierwszy monograficzny projekt badawczy Fundacji Kultury Wizualnej Chmura poświęcony (nie)obecności kobiet w historii kultury w Polsce dedykowany jest Ninie (Antoninie) Smolarz (1943-2014), związanej z Gdańskiem i Warszawą architektce, fotografce, dziennikarce oraz kuratorce sztuki i animatorce niezależnego życia artystycznego. Jej postać i dorobek artystyczny oraz kuratorski nie doczekały się do tej pory osobnego opracowania, a jej dokonania prezentowane są najczęściej przez pryzmat jej współpracy z kolejnymi mężami – Stefanem Figlarowiczem i Januszem Boguckim.

Nina Smolarz była nie tylko architektką, dziennikarką piszącą o architekturze i fotografii, członkinią SARP (Stowarzyszenie Architektów Polskich), ZPAF (Związek Polskich Artystów Fotografików) i SDP (Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich), ale także fotoedytorką i fotoreporterką w ważnych tytułach prasowych (Magazyn Polska, Razem), komisarzem działu fotoreportażu polskiego 1939-1979 wystawy pt. Fotografia polska, która była eksponowana w Międzynarodowym Centrum Fotografii w Nowym Jorku i współautorką monumentalnych tzw. wystaw przykościelnych organizowanych w ramach bojkotu oficjalnych instytucji wystawienniczych w latach 80., wielowątkowych projektów artystycznych w latach 90. oraz współzałożycielką Fundacji „Aśram Anavim” Ekumeniczny Klasztor Sztuki.

Kalendarium online jest prezentacją pierwszego etapu prac badawczych obfitującego w kwerendy w instytucjach i archiwach prywatnych, spotkania z rodziną, współpracownikami oraz przyjaciółmi artystki i godziny fascynujących rozmów. Na osi czasu znajdą się najważniejsze wydarzenia z życia Niny Smolarz, unikatowe dokumenty, a także często nieznane fotografie jej autorstwa lub zdjęcia dokumentujące działania, które współtworzyła. Celem badaczek jest przywrócenie Ninie Smolarz należnego jej miejsca w historii polskiej fotografii reportażowej, dziennikarstwa i historii niezależnych działań kuratorskich w latach 80. i 90. W planach Fundacji jest przygotowanie monograficznej wystawy i publikacji prezentującej całokształt jej twórczego życia.

Koncepcja: Aleksandra Grzonkowska
Kuratorka i producentka: Anna Ratajczak-Krajka
Zespół badawczy: Aleksandra Grzonkowska, Anna Ratajczak-Krajka, Marta Szymańska
Teksty: Anna Ratajczak-Krajka
Opracowanie graficzne: Re:design studio
Programowanie: Łukasz Walaszczyk
Promocja: Krystyna Weiher-Sitkiewicz

Specjalne podziękowania:
Sanna Figlarowicz
Grażyna Goszczyńska
Jacek Kucharczyk
Anna Makowska
Remi Urant

Organizator: Fundacja Kultury Wizualnej Chmura
Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

Fundacja Kultury Wizualnej Chmura dołożyła wszelkich starań by pozyskać wszystkie niezbędne zgody na publikację prezentowanych materiałów.