Aleksandra Grzonkowska: historyczka sztuki, kuratorka, badaczka, a także prezeska Fundacji Kultury Wizualnej Chmura odpowiedzialna za jej program artystyczny, badawczy i kuratorski. Obecnie – doktorantka Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie Gdańskim. Była kuratorką i koordynatorką licznych projektów indywidualnych, a także wystaw zbiorowych artystów polskich i zagranicznych (Show me your hands, Marta Romankiv & Łukasz Surowiec, Norymberga 2020; more than the sum of its parts, Florian Tuercke, Kraków 2019). W latach 2004–2014 współpracowała z Fundacją Wyspa Progress / Instytutem Sztuki Wyspa, Festiwalem Artloop w Sopocie (2013–2014) oraz Muzeum Emigracji w Gdyni. Była redaktorką katalogów „Nakład własny”(2020) i „Augustus F. Sherman. Atlas imigranta” (2017) oraz katalogu indywidualnego Bogny Burskiej „Filmy”, a także współredaktorką serii wydawniczej Alternativa Editions. Otrzymała m.in. Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska (2021), Indywidualne Stypendium Ministerstwa Kultury w programie Kultura w Sieci (2020) oraz Stypendium Kulturalne Marszałka Województwa Pomorskiego (2013).

Anna Ratajczak – Krajka: historyczka sztuki, kuratorka, producentka artystyczna. Wiceprezes Fundacji Kultury Wizualnej Chmura i wiceprezes Stowarzyszenia Prom Kultura. Obecnie kustoszka muzealna w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Koordynatorka wielu projektów wystawienniczych, muzycznych, literackich czy edukacyjnych takich jak: projekt artystyczno-badawczy „Oblicza Polonii: mieszkańcy Hamtramck” (USA i Polska), projekt badawczo-literacki „Emigrantki własnym głosem”, projekt muzyczny „Powrót Panufnika. 100. Rocznica urodzin kompozytora”, wystawa fotografii „Atlas imigranta” na Open’er Festival 2017, wystawa „Lalki japońskie: magia, obyczaje, legendy” i “Dźwięki pierwotne” w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Współpracowała z Agencją Kontakt Grzegorz Furgo i Muzeum Emigracji w Gdyni oraz wieloma instytucjami w Polsce i za granicą. Realizowała projekty artystyczno-badawcze, które były prezentowane w Polsce i USA. 

Karolina Staszkiewicz: wieloletnia animatorka kultury trójmiejskiej, koordynatorka festiwali muzycznych i filmowych. Niezależne animowanie kultury porzuciła na rzecz “badań socjologicznych w strukturach korporacyjnych” i do dziś od strony partnera biznesowego współpracuje z sektorem samorządowym i NGO. Od 2011 roku związana z CSR-em, ekonomią społeczną oraz marketingiem i reklamą w spółce skarbu państwa.