Fundacja Kultury Wizualnej Chmura

fundacjachmura@gmail.com

 


Aleksandra Grzonkowska: prezeska

Anna Ratajczak – Krajka: wiceprezeska