Fundacja Kultury Wizualnej Chmura

info@fundacjachmura.pl

 


Aleksandra Grzonkowska: prezeska

Anna Ratajczak – Krajka: wiceprezeska