Zbigniew Sajnóg

Fundacja Chmura · Zbigniew Sajnóg, Rozmowy o sztuce
Zbigniew Sajnóg – transkrypcja rozmowy

Dokumentacja

Urodzony w 1958 roku. Literat, poeta i performer. Sajnóg był współzałożycielem Tranzytoryjnej Formacji Totart powstałej w kwietniu 1986, a następnie Fundacji Totart (Gdańsk 1990). Poeta, twórca własnej koncepcji Sonetów Totalnych. Współautor, wraz z Tymonem Tymańskim, książki Chłopi III. Współautor programu artystycznego „Dzyndzylyndzy”. Publikował między innymi w „Przedprożach”, „brulionie” oraz w Tygodniku Literackim. W 2008 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury.