Fantomowe archiwum
Honorata Martin
Grzegorz Klaman
Wojciech Zamiara

Moderatorki: Monika Popow i Dorota Walentynowicz

Wystawy nowych mediów w latach 90. w Polsce
Bożena Czubak
Małgorzata Jankowska
Piotr Krajewski

Moderatorka: Mariola Balińska

Blogi o sztuce w Internecie
Aleka Polis
Jakub Banasiak
Łukasz Guzek

Moderatorki: Aleksandra Grzonkowska i Anna Ratajczak-Krajka

Fotorejestr
Jan Anderman, Fundacja Archeologia Fotografii

Moderatorka: Anna Ratajczak-Krajka

Wydawanie pierwszych czasopism o sztuce po 1989 roku w Polsce
Spotkanie z Grzegorzem Borkowskim, Bogną Świątkowską i Łukaszem Gorczycą
Prowadzenie: Agnieszka Kozłowska

Krytyka artystyczna na łamach pism artystycznych
Spotkanie z Dorotą Monkiewicz, Magdą Ujmą i Anetą Szyłak
Prowadzenie: Aleksandra Grzonkowska, Anna Ratajczak-Krajka

Projektowanie i wydawanie magazynów i książek artystycznych dzisiaj
Spotkanie z Mimi Wasilewską, Katarzyną Michałkiewicz-Hansen (Panią Hansen), Janem Rośkiem i Anią Witkowską
Prowadzenie: Artur Rogoś

Trójmiejski performance lat 90. XX wobec transformacji ustrojowej
Spotkanie z Piotrem Wyrzykowskim
Prowadzenie: Monika Popow

Archiwum a kierunek performatywny
Spotkanie z Waldemarem Tatarczukiem, Joanną Zielińską, Barbarą Świąder-Puchowską i Jackiem Niegodą
Prowadzenie: Dorota Walentynowicz