Intro

Rozmowy o sztuce

Bujność wydarzeń na artystycznej scenie dekady lat 90. w Trójmieście nie doczekała się jeszcze monograficznego opracowania. Zbieranie relacji świadków wydarzeń wpisuje się w nurt historii mówionej i jest ważnym źródłem do prowadzenia rzetelnych badań nad rozwojem i rolą sceny artystycznej. Wierzę, że przeprowadzenie rozmów z wybranymi postaciami jest niezwykle ważne dla zrozumienia atmosfery i charakteru zjawisk, które zachodziły w epoce transformacji.

Koncepcja i rozmowy: Aleksandra Grzonkowska

Transkrypcja (jeśli nie zaznaczono inaczej): Julia Mądry

Postprodukcja: Florian Tuercke

Dźwięk: Project Longboardharp

Programowanie: Łukasz Walaszczyk

 

Zrealizowano ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego”