CYFROWE ARCHIWUM

Fundacja Kultury Wizualnej CHMURA pragnie podziękować wszystkim, którzy udostępnili swoje dokumenty archiwalne.

CHMURA dołożyła wszelkich starań, aby skontaktować się ze wszystkimi właścicielami praw autorskich. Jeżeli uznanie praw nie zostało dopełnione we właściwy sposób lub ktokolwiek z właścicieli został pominięty,
prosimy o kontakt:
fundacjachmura@gmail.com