Krzysztof Wróblewski

Krzysztof Wróblewski jest absolwentem Wydziału Malarstwa i Grafiki w PWSSP w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią, konstruuje obiekty przestrzenne i rzeźby, tworzy malarstwo monumentalne w przestrzeni publicznej.

Więcej informacji w zakładce HISTORIA MÓWIONA