Paweł Paulus Mazur

Zbiory pochodzą z prywatnego archiwum Pawła Paulusa Mazura.