Raport

→   Raport PL-ENG

ALEKSANDRA GRZONKOWSKA

prezeska / chairperson

ANNA RATAJCZAK-KRAJKA

wiceprezeska / vice-chairperson

MAKSYMILIAN WRONISZEWSKI

redakcja językowa i korekta / editing and proofreading

MARZENA B. GUZOWSKA

tłumaczenie / translation

JAKUB JANIK

projekt graficzny / graphic design

X-PRESS WYDAWNICTWO EKSPERYMENTALNE

druk / print

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

GDAŃSK 2020