Perseweracja mistyczna i róża. Sztuka najnowsza

Perseweracja mistyczna i róża. Sztuka najnowsza” (wystawa zbiorowa), Państwowa Galeria Sztuki (dawne BWA), Sopot. Artystki i artyści: Barbara Konopka, Katarzyna Kozyra, Tilman Kuntzel, Zbigniew Libera, Krzysztof Malec, Jacek Markiewicz, Robert Rumas, Jacek Staniszewski, Roman Stańczak. Kurator: Ryszard Ziarkiewicz. 29 sierpnia – 25 października 1992. Fot. Okładka katalogu wystawy “Perseweracja mistyczna i róża”, Państwowa Galeria Sztuki 1992.