Spotkanie z ministrem kultury i sztuki

Spotkanie przedstawicieli instytucji kultury z Trójmiasta (w tym alternatywnych grup artystycznych z Gdańska: Tranzytoryjna Formacja Totart, galerie Wyspa i C-14) z ministrem kultury i sztuki – Andrzejem Sicińskim. Było to ważne spotkanie w kontekście starań o bydunek dawnej Łaźni Miejskiej, który będzie administrowany samodzielnie przez artystów jako projekt Otwarte Atelier. Ratusz Staromiejski w Gdańsku. 29 lutego 1992