Fundacja Kultury Wizualnej Chmura

Z dumą prezentujemy nasz logotyp, którego autorką jest

Weronika Lipniewska (Vera King).