Debata | Od zbioru do archiwum

26 października 2018
Biblioteka Główna UG
Partnerzy wydarzenia: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego i Austriackie Forum Kultury

Archiwa to przestrzenie generatywne, laboratoria politycznego i kolektywnego zaangażowania – narzędzia aktywizmu kulturowego, które umożliwiają legitymizację nowych form wiedzy. W panelu dyskusyjnym poświęconym współczesnym archiwom udział wzięły badaczki zajmujące się dokumentacją działań społecznych i artystycznych. Poruszone zostały m.in. kwestie dotyczące metod tworzenia baz danych i ochrony praw autorskich, jak i sposobów systematyzowania i poszerzenia publicznego dostępu do informacji. Zaprezentowane zostały projekty, które mają na celu udostępnianie alternatywnych opowieści o sztuce i życiu artystycznym poprzez format archiwum.

Prelegentki:

Helene Baur – dyrektorka basis-wien, Centrum Dokumentacji Sztuki Współczesnej w Austrii, działającego od 1997 roku. basis-wien zajmuje się gromadzeniem efemeryd, katalogów i artykułów prasowych dotyczących lokalnego obiegu artystycznego po II wojnie światowej.

Marika Kuźmicz – prezeska Fundacji Arton, organizacji non-profit prowadzącej działalność badawczą i wystawienniczą. Fundacja Arton jest obecnie liderem projektu „Forgotten Heritage – European avant-garde art online”.

Joanna Synowiec – artystka wizualna, animatorka kultury. W 2016 wraz z Dominiką Łabądź zapoczątkowała projekt „Część wspólna – archiwum społeczne”, którego konsekwencją było stworzenie projektu Grupa Robocza Archiwum Społeczne (GRAS).

Zofia Reznik – badaczka sztuki, kuratorka, animatorka kultury, doktorantka na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie przygotowuje rozprawę poświęconą mikronarracjom o twórczości wrocławskich artystek lat 70. XX w.

Katarzyna Lewandowska – historyczka sztuki, feministka, kuratorka, działaczka na rzecz praw istot nieludzkich i wykluczonych. W badaniach skupia się na poszukiwaniu cielesności w sztuce współczesnej, wykorzystując dyskurs filozofii feministycznej.

Moderacja:

Dorota Walentynowicz – artystka wizualna i kuratorka; obszar jej artystycznych i teoretycznych zainteresowań dotyczy styku fotografii, nowych mediów i sztuk performatywnych oraz relacji przedmiotu i podmiotu fotograficznej reprezentacji.