Spotkanie | Wydawanie pierwszych czasopism o sztuce po 1989 roku w Polsce

12 października 2019 | Luks Sfera

Jak kreowała się scena wydawnictw artystycznych po przemianach ustrojowych? Czy wolny rynek oznaczał swobodę w kreowaniu nowych tytułów? Co stało się z magazynami z tradycją?

Grzegorz Borkowski: kurator i krytyk sztuki, redaktor naczelny pisma „Obieg” w latach 1993–2015; kurator wystaw w CSW Zamek Ujazdowski i innych ośrodkach sztuki.

Łukasz Gorczyca: historyk sztuki, współtwórca (wraz z Michałem Kaczyńskim) magazynu artystycznego „Raster” (1995–2003), a następnie galerii o tej samej nazwie (od 2001). Aktywny również jako krytyk sztuki, wykładowca i kurator.

Bogna Świątkowska: pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i projektantów młodego pokolenia. Inicjatorka i redaktorka naczelna czasopisma „Notes na 6 Tygodni”.

Moderacja:
Agnieszka Kozłowska: producentka i koordynatorka wydarzeń związanych z czasopismami kulturalnymi i animacją artystyczną. W latach 2005–2018 redaktorka serwisu witryna.czasopism.pl i wchodzącego w jego obręb Katalogu Czasopism, wydawanego przez Fundacją Otwarty Kod Kultury, którą współzarządzała. W latach 2012–2014 ekspertka w konkursach dotacyjnych dla czasopism kulturalnych MKiDN, a w okresie 2014–2106 członkini Koalicji na Rzecz Czasopism Literacko-Artystycznych, powołanej w związku z nieustającymi kontrowersjami grantodawczymi