TIWI 2.0, CZYLI TRÓJMIEJSCY ARTYŚCI ROBIĄ PROGRAMY TELEWIZYJNE W LATACH 90.

Wystawa online Tiwi 2.0 prezentuje subiektywny wybór programów, realizowanych przez trójmiejskich twórców na zlecenie telewizji publicznej w latach 90. 

Wśród prezentowanych materiałów znajdą się zarówno przykłady programów popkulturowych, takie jak Lalamido, czyli porykiwania szarpidrutów, Brzóska Show czy Dzyndzylyndzy bruLion TV, produkcje prezentujące twórczość trójmiejskich artystów awangardowych, jak wybrane fragmenty odcinków programu Art Noc czy klasyczne reportaże artystyczne z cyklu Punkt widzenia. Wyjątkowym uzupełnieniem prezentacji będą materiały zdjęciowe, szkice i dokumenty związane z produkcjami telewizyjnymi. 

Tiwi 2.0 to pierwszy całkowicie wirtualny projekt wystawienniczy Fundacji Kultury Wizualnej CHMURA, zajmującej się badaniem, digitalizowaniem i upowszechnianiem dokumentów życia społecznego trójmiejskiej sceny artystycznej. Prezentacja skupia się na aspekcie badawczym, a nie krytycznym, stanowiąc punkt wyjścia do dalszej analizy tego interesującego zjawiska. Niniejsza wystawa jest pierwszą tak obszerną prezentacją programów Telewizji Polskiej, realizowanych przez twórczynie i twórców z Trójmiasta w barwnej dekadzie lat 90.

wystawa online // 7 listopada – 27 grudnia 2020

 

DOKUMENTACJA WYSTAWY

 

Kuratorki wystawy: Aleksandra Grzonkowska, Anna Ratajczak-Krajka

Redakcja językowa i korekta: Maksymilian Wroniszewski

Tłumaczenie: Adam Podsiebierski 

Projekt graficzny: Julia Porańska

Postprodukcja: Florian Tuercke

Projekt strony: Łukasz Walaszczyk

Promocja: Krystyna Weiher-Sitkiewicz

 

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska