Przedproża nr 14-15, 1991

Miesięcznik Gdańskich Spotkań Artystycznych,
nr 14-15, wrzesień – październik 1991
Numer dedykowany galerii – pracowni C-14