SZTUKA TRANSFORMACJI. TEMATY | ZJAWISKA | WĄTKI GDAŃSKIE

GDAŃSK ‘90. INDEKS

Konferencja online
14 października 2021
godz. 18.00

Konferencja online SZTUKA TRANSFORMACJI. TEMATY | ZJAWISKA | WĄTKI GDAŃSKIE to wydarzenie z udziałem badaczy i specjalistów zajmujących się sztuką okresu transformacji w Polsce i na świecie. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy specjalistów z różnych dziedzin tak, by spojrzeć na zagadnienie jak najszerzej i z nieoczywistych punktów widzenia. Zależy nam na szerokiej, interdyscyplinarnej, perspektywie, która odkryje nowe, interesujące pola do interpretacji i wyznaczy ścieżki dalszych badań. Publikacja pokonferencyjna planowana jest w 2022 roku jako wydawnictwo drukowane i online.
Prelegenci:
□ Mariola Balińska „Cyberkultura jako nowy rodzaj wypowiedzi artystycznej na tle niezależnych zjawisk w sztuce gdańskiej lat 90.”
□ Jakub Banasiak „Ruchy tektoniczne. W stronę badań nad sztuką doby transformacji”
□ Aleksandra Grzonkowska „Galeria Delikatesy Avantgarde i jej program”
□ Wiktoria Kozioł „Duchowość w sztuce Roberta Rumasa w latach 90.”
□ Marta Kudelska „Postawy romantyczne w sztuce lat 90.”
□ Paweł Leszkowicz „Trójmiejski queer lat 90.”
□ Daniel Muzyczuk „Jak kontrolować przepływy energii?”
□ Maksymilian Wroniszewski „Wątki gnostyckie w gdańskiej sztuce alternatywnej i krytycznej”

□ Prowadzenie: Anna Ratajczak-Krajka, Monika Popow

□ Współpraca: Krystyna Weiher-Sitkiewicz

Organizator: Fundacja Kultury Wizualnej Chmura
Partnerem projektu jest Muzeum Narodowe w Gdańsku
Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska