Xerofeeria

Xerofeeria 2.0. Antologia artzinów.
Polskie alternatywne pisma literackie 1980-2000
Opracował: Paweł Dunin-Wąsowicz Lampa i Iskra Boża,
Warszawa 2002
Dzięki uprzejmości Pawła Dunin-Wąsowicza

 

 

Xerofeeria. Antologia artzinów.
Redakcja: Paweł Dunin-Wąsowicz, Jacek Katarzyński, Jan Sobczak, Adam Wasilkowski
Warszawa – Zielona Góra 1993
Archiwum Fundacji Kultury Wizualnej Chmura