Nakład własny. Rozmowy

Nakład własny. Rozmowy

Przedstawiamy Państwu pierwszą publikację wydawnictwa Fundacji Kultury Wizualnej Chmura zawierającą zbiór rozmów, które odbyły się w ramach trzech edycji projektu „Nakład własny”.

„Nakład własny” to przedsięwzięcie wystawienniczo-badawcze, które skupiało się przede wszystkim na historii wydawnictw artystycznych. Przedmiotem naszych zainteresowań były zarówno wydawnictwa artystyczne o charakterze anarchistycznym, jak również blogosfera, w której na przełomie wieków rozwijał się język krytyki artystycznej. Istotną rolę pełniły magazyny o sztuce, które ukazywały się w Polsce po 1989 roku. Część z nich była wydawana przez instytucje kultury bądź przy finansowym wsparciu publicznym, inne natomiast ukazywały się dzięki oddolnym, prywatnym, nieoficjalnym inicjatywom wydawniczym. Punktem odniesienia dla naszych rozmów były również czasopisma o sztuce, które pierwotnie były dostępne w druku, lecz wraz rozwojem technologii w drugiej połowie lat 90. przeniosły się do Internetu.

Program naukowy „Nakładu własnego” realizowaliśmy w formie spotkań i debat w gronie specjalistek i specjalistów rozmaitych dziedzin, a wszystkie spotkania zostały zarejestrowane i znajdują się na stronie Fundacji w zakładce VIDEO oraz na kanale YouTube. Niniejszym tomem poszerzamy pole naszych badań i działań, tworząc serię wydawniczą Fundacji.

Publikacja tego tomu nie byłaby możliwa, gdyby nie bezcenny entuzjazm wszystkich prelegentek_ów, uczestniczek_ków i współpracowniczek_ków projektu „Nakład własny”. Mamy nadzieję, że książka ta przyczyni się do wzrostu zainteresowania artystyczną sceną wydawniczą oraz wniesie nowe wątki do dyskusji o funkcjonowaniu archiwów i metodach archiwizacji.

Rozmówczynie i rozmówcy: Mariola Balińska, Jakub Banasiak, Helene Baur, Grzegorz Borkowski, Maciej Chodziński, Michał Chojecki, Bożena Czubak, Paweł Dunin-Wąsowicz, Łukasz Gorczyca, Aleksandra Grzonkowska, Przemysław Gulda, Łukasz Guzek, Małgorzata Jankowska, Grzegorz Klaman, Agnieszka Kozłowska, Piotr Krajewski, Marika Kuźmicz, Katarzyna Lewandowska, Honorata Martin, Paweł Mazur, Katarzyna Michałkiewicz-Hansen, Dorota Monkiewicz, Jacek Niegoda, Aleksa Polis, Monika Popow, Anna Ratajczak-Krajka, Zofia Reznik, Artur Rogoś, Jan Rosiek, Maciej Salamon, Jacek Staniszewski, Joanna Synowiec, Aneta Szyłak, Barbara Świąder-Puchowska, Bogna Świątkowska, Waldemar Tatarczuk, Magdalena Ujma, Dorota Walentynowicz, Mimi Wasilewska, Ania Witkowska, Agnieszka Wołodźko, Wojciech Zamiara, Joanna Zielińska.

Redakcja: Aleksandra Grzonkowska

Redakcja językowa i korekta: Maksymilian Wroniszewski

Transkrypcje: Aleksandra Grzonkowska, Piotr Sz. Mańczak, Piotr T. Mosur

Projekt graficzny i skład: Weronika Lipniewska

Wydawca: Fundacja Kultury Wizualnej CHMURA

Nakład: 100

ISBN: 978-83-956009-0-6

Gdańsk 2020

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

Zrealizowano ze środków Województwa Pomorskiego

Dofinansowano ze Środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”