Nakład własny. Rozmowy

NAKŁAD WŁASNY.ROZMOWY

Redakcja: Aleksandra Grzonkowska

 

Redakcja językowa i i korekta: Maksymilian Wroniszewski

Transkrypcje: Aleksandra Grzonkowska, Piotr Sz. Mańczak, Piotr T. Mosur 

Projekt graficzny i skład: Weronika Lipniewska

 

Wydawca: Fundacja Kultury Wizualnej CHMURA

www.fundacjachmura.pl

 

Nakład: 100

ISBN: 978-83-956009-0-6

 Gdańsk 2020

 

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

Zrealizowano ze środków Województwa Pomorskiego

Dofinansowano ze Środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”